Duitse powerprijs 2022 hoger dan Nederlandse prijs

Eén van vuistregels in de powermarkt was dat Duitse powerprijzen de laagste van Europa zijn. Gedreven door de grote hoeveelheid bruinkolen- en kerncentrales. De marktprijzen reflecteerden dit, zowel in de forward prijzen als in de spotprijzen.

 

Deze prijzen zijn in Duitsland normaal gesproken altijd enkele euro’s lager dan in Nederland, Frankrijk of België. Ook drukt de voorlopende rol in de energietransitie, met steeds meer zon- en windproductie, de elektriciteitsprijzen. Hierin is in 2019 een verandering zichtbaar geworden. De spotclearingen is in Duitsland niet standaard meer het goedkoopste van Europa. En ook op de curve komen de prijzen tussen Nederland en Duitsland dichter naar elkaar toe.

 

Hoe komt dit?

Ten eerste werd in 2011, naar aanleiding van de kernramp in Fukushima, besloten om de kerncentrales in Duitsland eerder uit te faseren. In uiterlijk 2022 moeten alle kerncentrales gestopt zijn, welke in 2017 nog altijd 13% van de totale elektriciteitsproductie in Duitsland produceerden. Daarnaast is besloten om voor 2038 alle kolencentrales te sluiten in Duitsland, waarbij de eerste centrales in 2022 offline zullen gaan. De bruinkoolcentralen wekken nog 25% op en de steenkoolcentrales nog 15%. De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat in de aankomende 15 tot 20 jaar er hele grote veranderingen gaan plaatsvinden in de Duitse energiemix.

 

Dit gecombineerd met de toenemende prijs van CO credits, die zwaarder weegt op bruinkool- en kolencentrales dan de gascentrales in Nederland en al helemaal niet van toepassing is op kerncentrales in België en Frankrijk. Bij de productie van elektriciteit door kolencentrales komt bijna 1 ton CO2 per MWh vrij, waardoor de stijging van 5 euro per ton in 2018 naar 29 euro per ton in juli 2019 een groot effect heeft. Boven op de productieprijs komt de hogere CO2 prijs te staan en de elektriciteitsprijs is verder gestegen.

 

Het effect

Door deze bovengenoemde effecten neemt de landenspread af naarmate de toekomst vordert. Voor cal20 is er nog landenspread met Nederland van 1,50 euro per MWh, die eerder in 2019 nog op ruim 3 euro per MWh heeft gestaan. Vanaf cal21 en verder is de spread helemaal verdwenen. En sinds deze week, met de recente CO2 stijging naar boven de 29 euro per ton, is het cal22 contract in Nederland zelfs goedkoper dan in Duitsland.

 

Het effect op Nederland is indirect, maar wel aanwezig. In het verleden werd er standaard goedkopere elektriciteit geïmporteerd vanuit Duitsland en dit drukte de prijzen in Nederland. Nu de grootste markt in Europa duurder geworden is, kan dit de Nederlandse markt mee omhoog trekken. Van een importerend land zou Nederland kunnen gaan exporteren richting Duitsland. Op dit moment importeert Nederland ongeveer 4 GW aan elektriciteit, dit zou dan naar 4 GW exporteren kunnen gaan. Wat een delta van 8 GW betekent. Dit komt overeen met ongeveer de totale conventionele productie van Nederland.

 

https://powerhouse.net/disclaimer/#marktinformatie-disclaimer