De Energy Audit als een kans

Vanaf 2021 zijn MJA3/MEE organisaties zelf verplicht de Energie Efficiency Directive (EED) Audit uit te voeren.

Voorheen konden ondernemingen, welke lid waren van de sectorbrede MJA convenanten, zich scharen onder die genomen maatregelen. Vanaf 31-12-2020 vervallen deze convenanten en zullen deze ondernemingen zelf een Energy Audit Rapport moeten indienen bij het RVO. Het doel is dat bedrijven energie gaan reduceren en zodoende bijdragen aan de doelstellingen opgenomen in het klimaatakkoord.

 

Het in kaart brengen van deze totale energie- en CO2 footprint, is in de praktijk complex en tijdrovend. Powerhouse ondersteunt u door het faciliteren in het opleveren van een Energy Audit rapport. Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van het energieverbruik binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingskansen en maatregelen inclusief terugverdientijd. Vanaf daar helpen onze energieprofessionals u met het opstellen van een investeringsplan. Daar houdt de dienstverlening niet op! Powerhouse zal u daarna ook ondersteunen met het monitoren van uw CO2 en energiereducerende ambities. De voortgang zal ieder jaar in kaart worden gebracht in een dashboard en met u worden besproken. Zo kunt u tijdig ingrijpen en waar mogelijk bij sturen of herplannen. Samen met onze partners ontzorgen wij u van inzicht tot installatie en borging jaren daarna.

 

Wees op tijd en plan nu alvast uw Energy Audit, zodat u tijdig alle energiebesparingsmaatregelen kunt rapporteren aan het RVO. Wilt u weten of u lid bent van een convenant?  Of weten welke kansen het kan bieden? Wij helpen u graag.

Neem contact op voor vrijblijvend advies

Oeps! We konden je formulier niet vinden.