De beweging van de gasmarkt voor Q121 onder de loep

De afgelopen weken is gasmarkt, TTF, hard omhoog gegaan. Hier liggen een aantal verklaringen aan ten grondslag. Overall had deze stijgende beweging van de gasmarkt te maken met de ontwikkelingen van het weer, maar ook de verhoudingen tussen Azië en Europa had effect.

 

Het effect van Azië op de Europese toevoer van LNG

De gasprijzen in Noordoost- en Zuidoost-Azië gingen hard omhoog door de winterse omstandigheden en de bijbehorende vraag naar gas voor de productie van elektriciteit. De LNG vrachten, welke in de eerste instantie voor Europa waren bedoeld, gingen daarom naar Azie. Het gevolg hiervan is dat de prijzen in Europa mee omhoog gingen. Dit betrof en betreft nu vooral de eerste drie maanden van 2021.

 

Legere storages zorgen voor prijsstijging door ingecalculeerde risico’s
De tekorten die onthoeveelheid gas die wordt omgeleid naar Azië moet worden gecompenseerd of aangevuld vanuit andere bronnen. Dit gebeurt met gas uit Noorwegen, Rusland, nog een beetje uit Groningen, of uit de storages. Het komt er op neer dat de gasmarkt krapper wordt. Het gaat immers over substantiële hoeveelheden. Een krappere markt betekent hogere prijzen. Daarnaast kijkt de markt ook naar de legere storages en de risico’s die dit meebrengt ingeval van koudere periodes. Ook het gevoel van meer risico’s betekent hogere prijzen.

 

Lagere temperaturen zorgen voor stijging in vraag
In Europa liggen de temperaturen de laatste tijd soms onder het langjarig gemiddelde en juist op dat gemiddelde wordt de vraag naar gas ongeveer vastgesteld. Een hogere vraag bij een reeds krappere gasmarkt zorgt voor een stijgende beweging in de gasmarkt.
De gasmarkt in het Verenigd Koninkrijk, waar men nog veel afhankelijker is van import gas via pijpleidingen en LNG, heeft nog meer last van deze ontwikkelingen. De gasprijzen stegen daar nog harder en er werd maximaal gas afgenomen van het vaste land via de leidingen IUK en BBL. En ook dat zorgde voor meer schaarste aanbodzijde.

 

Grotere bewegingen op de gasmarkt door grotere actieve handelspartijen
Naast deze fysieke redenen voor prijsstijgingen heeft ook de deelname van grotere handelspartijen effect op de prijsbewegingen. Steeds meer grote handelspartijen worden actief op de TTF. Op dit moment is TTF na Henry Hub in de VS de grootste gasmarkt ter wereld. De beweging van de gasmarkt wordt versterkt door deelname van deze grote partijen. Specifiek zoals in situaties hierboven beschreven. Dit leverde in de eerste drie weken van dit jaar ongekende bewegingen van dag op dag, maar ook in de dag zelf op. Het TTF contract voor februari had een laagste prijs van 17.225 en een hoogste prijs van 28.775 Euro per MWh. Dit zijn de grootste bewegingen ooit in de TTF markt.

Op het moment van schrijven zien we dat het weer in flinke delen van Azië, waar de vraag naar gas het hoogste is, wat warmer worden. De gasprijzen in Azië dalen dan ook. Dat zal zeker ontspanning geven op de Europese markt. Als de prijsverschillen tussen Azië en TTF weer kleiner worden, dan zal de stroom van LNG naar Azië zeker weer op gang komen.