Verdien met congestiemanagement

Op verschillende plekken in Nederland heeft het elektriciteitsnetwerk het zwaar: de capaciteit om elektriciteit te vervoeren schiet er tekort. Congestiemanagement biedt hiervoor steeds vaker een oplossing.

Steeds meer decentrale opwek uit wind en zon belasten het elektriciteitsnet op plaatsen die daar niet op berekend zijn. Hierdoor kunnen op sommige momenten niet alle verbruikers worden voorzien van de hoeveelheid elektriciteit die zij wensen. Tegelijkertijd kunnen producenten zoals wind- en zonneparken niet altijd alle elektriciteit die ze hebben opgewekt op het net kwijt. De vraag en het aanbod zijn groter dan de capaciteit van de regionale distributienetten. Dat noemen we congestie.

Waarom congestiemanagement?

Netbeheerders in Nederland maken iedere dag een voorspelling van de transportbehoefte op ons elektriciteitsnetwerk. Soms is het nodig de productie van energie te minderen, omdat er een ‘file’ staat op het elektriciteitsnet. Net als op de snelwegen een tijdelijk en lokaal probleem. Een simpele oplossing zou zijn om meer kabels in de grond te leggen, maar die liggen er niet van de ene op de andere dag. Met congestiemanagement introduceren netbeheerders een soort rekening rijden. Bij over- of ondercapaciteit in een probleemgebied schakelen ze vermogen af of bij. Zo gebruiken ze het bestaande net slimmer. Een snelle oplossing, waarmee we het netwerk stabiel houden. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken.

Minder produceren, meer consumeren

In de provincie Zeeland bijvoorbeeld, is het belang van congestiemanagement op dit moment groot. Daar zijn nieuwe windparken in aanbouw. Een gedeelte van deze parken is al opgeleverd. Op dagen dat het hard waait en er minder vraag is naar energie, kan het lokale net in Zeeland niet alle beschikbare energie kwijt. Op dat moment worden mensen in Zeeland die aan congestiemanagement doen, gevraagd minder energie te produceren en meer te consumeren. Deelnemers in andere delen van Nederland, wordt precies het tegenovergestelde gevraagd.

Vraag en aanbod

Congestiemanagement is een nieuwe kans voor bedrijven om flexibiliteit in te zetten en extra rendement uit een investering te halen of juist energiekosten te drukken. Steeds meer bedrijven zien de kans en stemmen de consumptie of productie van energie af aan de vraag uit de markt. Zo passen koel- en vrieshuizen hun koel- en vriescapaciteit tijdelijk aan en ook andere industrieën zoals papierverwerkers, zuivelfabrieken en waterschappen passen hun productieproces aan. Welke acties u kunt ondernemen, hangt af van de regio waarin u zich bevindt. Het ene moment levert u extra energie en het andere moment wordt de warmtekrachtkoppeling (wkk-installatie) die u aan had staan tijdelijk uitgezet of wordt de koelcapaciteit van een koel- en vrieshuis tijdelijk verlaagd. Dat gaat automatisch via uw schakelbox. Bij beide scenario’s bespaart u op energiekosten, ook wanneer u extra energie verbruikt. Dat zorgt op sommige momenten namelijk voor een betere doorstroming op het energienetwerk.

Platform

Is het aanbod van energie groter dan het netwerk aan kan? Dan stuurt de netbeheerder een bericht naar alle marktpartijen, waaronder Powerhouse. Wij helpen met zoeken naar flexibiliteit. Uitvragen geven we meteen aan u door via het Powerhouse Energie Platform, dat in één oogopslag inzicht in energiezaken geeft. Bent u flexibel en in staat uw bedrijfsprocessen aan te passen aan de schommelingen van de energiemarkt? Laat ons weten tegen welke prijs u de netbeheerders wilt helpen. Zo leveren we samen, met het Intraday+ product, een bijdrage aan de stabilisatie van het energienetwerk.

EnergieAdvies

Powerhouse ontzorgt en helpt u bij het identificeren van mogelijkheden binnen uw bedrijf. Wilt u niet iedere dag met congestiemanagement bezig zijn, dan helpen wij met uw energiemanagement. We kunnen dit zelfs geheel uit handen nemen. Zie ons als uw persoonlijke Energieadviseur met uw eigen maatwerkplan. Binnen de randvoorwaarden kijken we waar mogelijkheden liggen om te optimaliseren. Uiteraard in overleg met u of uw productiespecialisten zodat de aanpassing altijd binnen uw productie past. Bent u nog niet bekend met het Powerhouse Energie Platform, dan begeleiden we bij de eerste keer dat u inbiedt. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.

Neem een kijkje op deze landkaart

Onlangs publiceerden netbeheerders een nieuwe landkaart die laat zien waar sprake is van congestie. De kaart toont ook waar nog voldoende transportcapaciteit is op het elektriciteitsnet voor het vervoeren van duurzame elektriciteit. Producenten die bijvoorbeeld zonneparken gaan realiseren, maken gebruik van deze kaart. Zo kunnen zij zelf controleren hoe groot de kans is dat een transportindicatie kan worden afgegeven. Bent u ook nieuwsgierig hoe het is gesteld met de distributienetten in uw regio? Neem dan een kijkje op de kaart.

Bent u nieuwsgierig geworden over het onderwerp en in staat flexibel om te gaan met uw bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld in de land en tuinbouw? Raadpleeg dan één van onze accountmanagers.