CO2-heffing: impact op bedrijven

Uit het concept-Klimaatakkoord blijkt dat het kabinet de uitstoot van CO2 duurder gaat maken in de vorm van een CO2-heffing. Deze heffing betekent een kostenverhoging voor de energie-intensieve bedrijven. Hoe groot de impact wordt en wat dit uiteindelijk betekent voor de concurrentiepositie van de belaste bedrijven is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of de heffing nog meer effecten met zich meebrengt.

CO2-heffing voor bedrijven

Het kabinet-Rutte III heeft de ambitie de uitstoot van CO2 te reduceren met 49 procent in 2030. De Nederlandse industrie moet hier een serieuze bijdrage aan gaan leveren. De doorrekening van het klimaatakkoord toont aan dat de voorgenomen maatregelen onvoldoende zekerheid bieden om deze ambitie te halen. Het kabinet heeft daarom aangekondigd dat er een aanvullende CO2-heffing komt, om vermindering van de CO2 uitstoot binnen de energie-intensieve sector te stimuleren. Nu betalen grote CO2-uitstoters in Nederland al via het Europese ETS-systeem. Daar komt dus nog een nationale heffing bovenop.

 

Ter discussie staat nu vooral wat deze heffing betekent voor de concurrentiepositie van de belaste bedrijven en hoe de opbrengsten van deze heffing moeten worden aangewend. Bijvoorbeeld in de vorm van subsidies voor innovatie en verduurzaming in de industrie. Deze ideeën worden momenteel door het kabinet verder uitgewerkt. Het uiteindelijke plan voor de CO2-heffing moet in april klaar zijn.

Impact op de clean spark spread

Door de CO2-heffing stijgt de variabele kostprijs van gasgestookte opwekinstallaties, zoals WKK’s.  Hierdoor gaat ook de kostprijs van elektra omhoog, omdat veel elektra in Nederland opgewekt wordt met aardgas. Ook kolengestookte centrales worden met de nieuwe heffing  geconfronteerd. De verwachting is dat dit leidt tot een verdere opwaartse druk op de elektriciteitsprijzen.

Versnelde uitfasering WKK’s

De CO2-heffing heeft een negatief effect op de businesscase voor WKK’s. De verwachting is dat dit versnellend werkt op de uitfasering van WKK’s en de transitie naar alternatieven als geothermie of warmtenetten. Als volledige uitfasering plaatsvindt, moet er ook een goed en betaalbaar alternatief voor CO2 als voedingstof voor de teelt komen.

Afname flexibele capaciteit voor netbalancering

Leidt de CO2-heffing inderdaad tot versnelde uitfasering van de WKK’s, dan verdwijnt daarmee ook flexibele capaciteit die momenteel wordt ingezet als Noodvermogen om het net te balanceren. Als de heffing ook zorgt voor versnelde sluiting van fossiel gestookte energiecentrales, dan is het de vraag of er voldoende capaciteit beschikbaar blijft om netstabiliteit te garanderen. Want tegelijkertijd is er een groei in productie van onvoorspelbare energie uit zon en wind.

Wat gaat de CO2 heffing voor u betekenen?

Ik realiseer me dat het klimaatakkoord drastische veranderingen teweeg gaat brengen voor de energie-intensieve bedrijven. Ik noemde al een paar mogelijke effecten en ben er zeker van dat u ook op zaken gaat stuiten die voor uw bedrijf een uitdaging gaan vormen.

 

Powerhouse denkt graag met u mee over de vraagstukken die in uw bedrijf  leven. We zijn benieuwd naar uw verhaal. Laat het me weten via LinkedIn of stuur een e-mail naar MKortleve@powerhouse.nl

 

Mark Kortleve, Commercieel Directeur van Powerhouse.