Beleid Biden kan zorgen voor duurdere energietransitie

Dat Europa meer gas zal gaan gebruiken om de energietransitie van bruinkool-, steenkool-, en kerncentrales naar duurzame vormen van energie te maken is onontkoombaar. De vraag is waar dat gas dan vandaan gaat komen. Uit de Verenigde Staten (VS) of Rusland?

Op dit moment wilt de EU de energietransitie faciliteren met het gas uit Rusland via Nord Stream 2. Dat is de tweelingleiding van Nord Stream 55 miljard kubieke meter gas per jaar vanuit de gasvelden onder het Russische schiereiland Yamal naar Duitsland kan worden getransporteerd.

Deze leiding stuit op veel weerstand. Vooral de VS hebben problemen met de aanleg en heeft de aanleg van de leiding zelfs gesanctioneerd met als argument dat het een veiligheidsprobleem geeft. Echter willen de VS ook het Amerikaanse LNG gas naar Europa exporteren. Ook de nieuwe regering Biden heeft dezelfde bezwaren als de voorgaande regering en is niet van zins de sancties terug te draaien. Daarnaast spelen morele overtuigingen vanuit de EU een rol. Willen we nog wel meer gas afnemen van Rusland? Europa zit dus gevangen tussen de VS en het eigen moraal. En dat dilemma wordt ook nog groter door het beleid wat Biden wilt gaan uitvoeren.

 

Vanaf 2015 is een wet, opgesteld uit het verleden en een erfenis van de oliecrisis, waarbij het exporteren van ruwe olie verbood, opgeheven. Na deze opheffing werd de winning van olie door de regering onder leiding van Trump gesteund met subsidies en vergunningen. Hierdoor is de oliewinning en export van ruwe olie door de VS fors toegenomen. Het bijproduct van deze oliewinning is gas. Het gas is hierdoor erg goedkoop en steunt zo de energietransitie. Door deze lage gasprijzen is het produceren van elektriciteit op gas in de VS erg aantrekkelijk geworden. Het heeft de productie van elektriciteit met kolen in de VS volledig uit de markt gedrukt.

 

Biden wilt een milieuvriendelijker beleid. Hij geeft aan de federale subsidies op oliewinning te willen stoppen. Hij is van plan een CO2-heffingssysteem in te voeren, en nog een aantal andere maatregelen, moeten leiden tot een lagere ruwe oliewinning. Een gevolg hiervan is dat de gaswinning als bijproduct van de oliewinning ook minder wordt. Dit zal een stijgend effect hebben op de gasprijzen van het LNG uit de VS.

 

De bovengenoemde ontwikkelingen maakt het dilemma voor de EU dus alleen maar groter. De VS willen geen Nord Stream 2 om zo te zorgen dat Europa het LNG van hen afneemt. Dit is allereerst niet efficiënt. Het is eenvoudiger, goedkoper en minder vervuilend om gas via een pijpleiding af te nemen. En daarbij zal naar verwachting het LNG uit de VS, als Biden het beleid gaat uitvoeren, ook fors duurder. Volgt Europa de VS en hun eigen moraal, dan kan de energietransitie, met de ontwikkelingen rondom het gas, nog wel eens lastig worden. Het zal het in ieder geval duurder maken.