8/8 energiemarkt update

Gas

Gasprijs volatiel door fuels

 

Korte termijn

Aan de voorkant lopen de prijzen wat op door meer injecties. Dat wordt dan wel weer deels gecompenseerd door een lagere vraag. Ten opzichte van maandag werd er 20 mcm/dag meer geïnjecteerd dan maandag. Deels werd de prijs natuurlijk ook weer mee omhooggetrokken door de curve die aan de voorkant ook omhoog ging.

 

Lange termijn

De prijzen aan de voorkant gingen omhoog met een langzaam stijgende olieprijs een flink stijgende kolenprijs. Het trok de voorkant van de curve tot ver in de middag tot bijna 0.40 Eur/MWh omhoog. Toen de olieprijs zijwaarts en weer wat omlaag begon te bewegen werd er weer 0.25 Eur/MWh ingeleverd. De curve steeg uiteindelijk 0.15 Eur/MWh aan de voorkant en 0.10 Eur/MWh aan de achterkant van de curve op Cal22. Het beste is, zoals dat meestal is, met een scherp oog de fuels in de gaten te houden.

 

Elektriciteit

Spot daalt door lagere temperaturen

 

Korte termijn

De spot clearing kwam duidelijk lager uit dan de afgelopen dagen, wat te verklaren is door de duidelijk lagere temperatuur. Dit helpt de kerncentrales in Frankrijk om meer elektriciteit te kunnen produceren de problemen met koeling zullen naar verwachting snel afnemen. Daar komt bij dat de wind productie de komende dagen zal gaan toenemen wat de markten ook meer ruimte geeft. De markten waren allemaal gekoppeld  waardoor de baseprijs uit kwam op 56.50 €/MWh en de pieken op 58.70 €/MWh.

 

Lange termijn

Na een sterke opening in de ochtend door hogere kolen, gas en olieprijzen om de rest van de ochtend sterk te blijven staan. Na de middag draaide het sentiment gedreven door een verandering in de kolen en gasmarkt. Opmerkelijk aangezien de berichtgeving over de short posities in de kolenmarkt juist zou leiden tot een stijging van de kolenprijs en daarmee een hogere elektriciteitsprijs, deze berichtgeving werkte alleen bullish in de ochtend.