1,7 GW aan nieuwe zonnepanelen in 2019

In de afgelopen jaren is er een sterke groei geweest in het geïnstalleerde vermogen, het zogeheten piek vermogen oftewel MWp. Dit geeft niet aan hoeveel er in totaal wordt geproduceerd, dat is afhankelijk van hoe sterk de kracht van de zon is, maar wel hoeveel vermogen er maximaal geproduceerd kan worden op een bepaald moment.

 

Deze groei is gerealiseerd, doordat de Nederlandse overheid flink heeft geïnvesteerd om zo het aandeel duurzame bronnen in de elektriciteitsproductie te verhogen. Mede door middel van de SDE+ subsidie, waarmee geld beschikbaar kwam voor de aanleg van bijvoorbeeld zonnepanelen.

 

De eerste gegevens van het CBS zijn van 2012 en in dat jaar was er in Nederland 290 MWp geïnstalleerd. In de daaropvolgende jaren is het snel gegaan qua installaties, zoals in de grafiek hieronder te zien is. Aan het einde van 2018 was er in Nederland ruim 4,5 GWp geïnstalleerd, oftewel 15 maal zoveel als in 2012! Alleen al in 2018 werd er ruim 1,5 GWp geïnstalleerd, vooral door de SDE+ subsidie.

 

De laatste inschatting over het jaar 2019 is dat er 1,7 GWp aan zonnepanelen geïnstalleerd is, met name in de maand november kan er 400MWp aan extra vermogen bij. Hiermee zou het totale beschikbare vermogen uitkomen op 6,2 GWp, wat tijdens zomerse dagen een grote impact kan hebben op de vraag naar elektriciteit in Nederland. Ter vergelijking, de grootste centrale van Nederland, de Clauscentrale in Limburg, kan maximaal 1,3 GW aan vermogen leveren. Als huishoudens de zelf opgewekte elektriciteit kunnen gebruiken, is er veel minder vraag naar conventionele centrales. Mochten de huishoudens de elektriciteit niet zelf kunnen gebruiken, dan kan dit grote invloed hebben op de onbalansmarkt in Nederland. De exportcapaciteit richting de buurlanden is beperkt, en ook in Duitsland en Belgie zal er op een zonnige dag elektriciteit in overvloed zijn.

 

Ook in 2020 blijft de SDE+ subsidie doorgaan in Nederland, de voorjaarsronde heeft een bedrag van 2 miljard euro beschikbaar voor duurzame energie. Dit is kleiner dan de 5 miljard die beschikbaar was in de najaarsronde van 2019, van dat bedrag ging er 4,5 miljard euro naar solar-pv projecten.

Disclaimer