Netwerktarieven en voorwaarden

Powerhouse zal voor de looptijd van de leveringsovereenkomst op naam en voor rekening en risico van afnemer een Aansluit- en transportovereenkomst afsluiten met de betreffende regionale netbeheerder(s) voor de in de leveringsovereenkomst genoemde kleinverbruik aansluitingen.

Powerhouse brengt de door de afnemer op grond van de Aansluit- en transportovereenkomst periodiek aan de (regionale) netbeheerder verschuldigde bedragen bij afnemer in rekening. Afnemer kan deze bedragen alleen aan Powerhouse bevrijdend betalen.

De aansluit- en transportovereenkomst, de ‘Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers’ en de geldende tarieven voor regionaal netbeheer zijn voor afnemer inzichtelijk op deze webpagina.