NL
  • Homepage
  • Netwerktarieven en voorwaarden

Netwerktarieven en voorwaarden

Powerhouse zal voor de looptijd van de leveringsovereenkomst op naam en voor rekening en risico van afnemer een Aansluit- en transportovereenkomst afsluiten met de betreffende regionale netbeheerder(s) voor de in de leveringsovereenkomst genoemde kleinverbruik aansluitingen.
Powerhouse brengt de door de afnemer op grond van de Aansluit- en transportovereenkomst periodiek aan de (regionale) netbeheerder verschuldigde bedragen bij afnemer in rekening. Afnemer kan deze bedragen alleen aan Powerhouse bevrijdend betalen.
De aansluit- en transportovereenkomst, de ‘Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers’ en de geldende tarieven voor regionaal netbeheer zijn voor afnemer inzichtelijk op deze webpagina.

Algemene voorwaarden regionale netbeheerders

Geldende tarieven regionale netbeheerders 2020

Aansluit-en-transportovereenkomst

Cookie voorkeuren

Volg de energiemarkt op de voet!

Inschrijven Powerhouse nieuwsbrief

Schrijf je in voor het Powerhouse Weekvooruitzicht Energiemarkten