Kaaij Kwekerij: “Efficiëntie van energie vergroten”.

Klantbezoek Kaaij Kwekerij

Maandagochtend zijn we onderweg van Almere naar Berlikum, Friesland of beter gezegd Berltsum volgens de Friese terminologie. Bij het oprijden van de parkeerplaats zien we een grote bedrijfigheid. Het is niet alleen druk met de productie van de trostomaten, maar ook op het gebied van energie gebeurt er van alles. Theo van der Kaaij, wie samen met zijn broer eigenaar is van de Kaaij Kwekerij, vertelt dat de rust weer terug aan het keren is na een grote overgang van de energievoorziening. Het bedrijf draait sinds die ochtend op noodstroom, zodat er kan worden gestart met de aanleg van één grote aansluiting van 10 MW. Deze ene grote aansluiting zal de vier huidige aansluitingen vervangen. Dit is een nieuwe mijlpaal voor het bedrijf, dat haar oorsprong heeft in de jaren ’30 in het Westland en in 2000 is verhuisd naar Friesland.

Kaaij Kwekerij heeft inmiddels 17,5 hectare onder glas staan en teelt trostomaten. In een oudere kas staan nog asperges. Het groeiende familiebedrijf heeft de ambitie om naar 25 hectare kas te groeien. De nieuwe aansluiting past in deze groeistrategie om met meer belichting meer output te realiseren. Op de vraag wat de grootste kans en bedreiging is antwoord Theo “afzet”. Als onafhankelijke tomatenkweker biedt de flexibiliteit mogelijkheden, maar de inkoopkracht van afnemers zijn een constant gevaar voor prijsdruk. De komende tijd zal de afzet voor de gebroeders van der Kaaij een aandachtspunt zijn. Zij hebben hier de tijd voor aangezien op het gebied van energie alles goed is geregeld, waarmee ze de komende tijd vooruit kunnen.

Theo is constant aan het kijken om de efficiëntie van energie te vergroten om daarmee de kosten te verminderen. Inmiddels wordt 3 hectare met LED-lampen verlicht en is er flink geïnvesteerd in het klimaatsysteem om warmte terug te winnen uit rookgassen. Daarnaast wordt door het gebruik van een warmtepomp en ondergrondse warmteopslag CO2 bespaard. Door deze verbeteringen wordt er minder gas verbruikt en wordt elektriciteit efficiënter gebruikt. Eén van de uitwerkingen van de grote aansluiting zit op het gebied van energie-inkoop. Er komen nieuwe mogelijkheden doordat met de nieuwe aansluiting centraal ingekocht kan worden en betere monitoring mogelijk is. Voor de nabije toekomst kijkt Theo nog naar frequentie-regelingsmarkt voor nieuwe energie-revenuen.

Op de vraag hoe Theo de toekomst van energie voor zijn kas ziet, denkt hij even na. Hij geeft aan dat de toekomst voor Kaaij Kwekerij nog niet helemaal duidelijk is. De genomen acties, zoals de 4 WKK’s die net helemaal gereviseerd zijn, kunnen weer 8-10 jaar mee. Ze helpen zo mee voor een overbrugging naar een nieuw energiesysteem. Aardwarmte is ‘hot’ op dit moment, maar voor Kaaij Kwekerij is het in de huidige vorm vanwege de omvang en belichtingsvraag nog geen optie. Misschien wanneer de glastuinbouw in Friesland over het geheel gaat groeien, kan dat veranderen.