NL
 • Homepage
 • Energy-Audit. Wat moet u weten over het vervallen van de Meerjarenafspraken?

Alles wat u moet weten over Energie-Auditverplichting
Rapporteren energiestromen, maatregelenlijst en controle dashboarding

Ruim 1.000 bedrijven uit 40 sectoren werken al geruime tijd aan energiebesparing en CO2-reductie voor de toekomst. Dit doen zij in het kader van het convenant Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord. Maar het convenant komt te vervallen, dus wat nu?

De informatieplicht energiebesparing valt onder het activiteiten-besluit milieubeheer. Dit verplicht bedrijven om energie te besparen. Met de Meerjarenafspraken, waren bedrijven gevrijwaard van de Energy Audit (EED) verplichting. Met het vervallen van de convenanten dienen de aangesloten bedrijven uiterlijk 31 december 2020 hun eigen Audit rapport in te dienen. In dit rapport dienen de bedrijven te rapporteren welke besparingsmaatregelen ze gaan nemen of al hebben uitgevoerd. Daar waar dit voorheen binnen de sector was geregeld, moeten de bedrijven dit nu op bedrijfsniveau verantwoorden en implementeren.

Wat houdt een Energy Audit Directive in?

De EED Energie audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

 

“Per 31-12-2020 moeten bedrijven zelf hun energie audit rapport hebben ingediend”

Heeft u een energie-auditplicht?

Bent u nu aangesloten bij een Meerjaren convenant, dan dient u uiterlijk 31 december 2020 een energie-auditrapport (EED) in te dienen via het RVO eLoket. U bent verplicht om de Energie-audit uit te voeren, als uw onderneming:

 • 250 FTE of meer heeft (inclusief dochterondernemingen); of
 • een jaaromzet van meer dan 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen

De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. Wilt u weten of u ook verplicht bent om een EED-audit uit te voeren? Powerhouse helpt u graag verder.

EED Energie-auditverslag

Met het sjabloon EED Energie-auditverslag doet u efficiënt verslag van de energie-audit. Dit sjabloon is niet verplicht, maar bevat alle noodzakelijke elementen van het EED Energie-auditverslag en wordt beschikbaar gesteld via het RVO. Echter helpt Powerhouse u graag verder en biedt u een beter passend sjabloon aan, die u ook daadwerkelijk de controle geeft.

Een EED Energie-auditverslag bestaat uit:

 

 • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer)
 • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden
 • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar
 • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen

Hoe helpt Powerhouse u om aan deze verplichting te voldoen en in control te blijven?

 • een schematisch overzicht van alle energiestromen gebaseerd op werkelijk verbruik
 • een maatregelenlijst met alle energiebesparende opties in investering, terugverdientijd en CO2 reductie
 • een monitoringsdashboard waarin investering, planning en realisatie samenkomen
 • continue bewaking van de voortgang, zodat u ontzorgt bent van de enorme impact van bewijslast

Toezicht en handhaving

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. In principe is dat de gemeente waarbinnen uw bedrijf is gevestigd. Het is mogelijk dat deze handhavings- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst zijn overgedragen. Bijvoorbeeld de provincie. De provincie is doorgaans ook het bevoegd gezag bij grote en/of complexe bedrijven. Dus voor u!

Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in het eLoket. Op basis van uw rapportage controleren zij of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van uw rapportage kunnen ze nog aanvullende vragen over uw bedrijf gaan stellen of een controlebezoek inplannen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de energie-audit verplichting of wilt u meer weten wat Powerhouse voor u kan betekenen? Uw accountmanager helpt u graag verder of vul het onderstaande formulier in.

Meer informatie over het product

Volg de energiemarkt op de voet!

Inschrijven Powerhouse nieuwsbrief

Schrijf je in voor het Powerhouse Weekvooruitzicht Energiemarkten