Energiemarkten

Toegang tot alle markten

Welke energiemarkten zijn er?

Voor zowel elektra als voor gas zijn er verschillende energiemarkten waar bedrijven kunnen inkopen ofwel verkopen. We gaan ze allemaal langs, maar eerst een kort overzicht welke er zijn:

Elektra

Gas

Lange termijnmarkt

ICE Endex

|  Gas & Elektriceit

ICE ENDEX is het platform waar handel in gas en stroom en energiederivaten wordt bedreven. ENDEX staat voor European Energy Derivatives Exchange.

De ICE ENDEX is de termijnmarkt waar voornamelijk handel plaatsvindt voor lange termijn gas- en elektriciteitscontracten, maar ook van korte termijncontracten voor gas. Korte termijncontracten voor elektriciteit gebeurt, op de EPEX Spot.

Via ons unieke online energieplatform kan je termijndeals uitvoeren. De prijzen worden gepresenteerd voor verschillende periodes, 6 maanden, 4 kwartalen en 4 jaar vooruit.

OTC

|  Gas & Elektriceit

Over The Counter (OTC) transacties is handel in elektriciteit en gas die niet via de beurs gaan (zoals ICE ENDEX). Het is handel tussen professionele handelaren onderling, waaronder energieleveranciers. 

Powerhouse biedt gebruikers op haar platform toegang tot deze markt en faciliteert deze prijzen. Als ondernemer kan je voor de lange termijn een deel van je volume verkopen of inkopen tegen een onderling afgesproken prijs. 

Day-ahead markt

EPEX Spot (APX)

|  Elektriceit

EPEX SPOT (voorheen APX) is de handelsplaats waar elektriciteit op dagbasis verhandeld wordt. Het is een zogenaamde ‘day-ahead’ markt, waar de prijs bepaald wordt voor de levering van elektriciteit de volgende dag. Via ons zakelijke energieplatform kunnen bedrijven ervoor kiezen om (een gedeelte van) hun jaarvolume in te kopen via de APX. 

LEBA/TTF

|  Gas

Gas inkopen op de korte termijn gebeurt op de Title Transfer Facility (TTF) day-ahead-markt (oftewel: de LEBA).

De LEBA/TTF biedt de mogelijkheid om gas, dat al aanwezig is binnen het gasnetwerk, aan een andere partij te verkopen. Ook de LEBA/TTF is, net zoals de EPEX, een zogenoemde spotmarkt. Dit betekent dat hier contracten worden gesloten waarbij er de volgende dag al gas geleverd wordt.

Glastuinbouw

Veel tuinders maken gebruik van de EPEX spot markt. Het is voor de glastuinbouwsector een ideale markt omdat ze slim kunnen inspringen op de prijsverschillen op uurniveau.

Met de WKK kunnen zij profiteren van invoeding van stroom op de uren met de hoogste prijs. Voor belichting kiezen tuinders (voor zover mogelijk) voor inkoop tijdens de goedkoopste uren.

Vanuit Powerhouse bieden we alle middelen aan waardoor Tuinders slim kunnen profiteren van de EPEX spot markt (APX) en helpen de ondernemers om het maximale rendement te behalen.

Pakt de werkelijkheid toch anders uit dan gedacht, dan kan er via de Intraday markt worden gecorrigeerd of geoptimaliseerd!

Glastuinbouw

Veel tuinders maken gebruik van de EPEX spot markt. Het is voor de glastuinbouwsector een ideale markt omdat ze slim kunnen inspringen op de prijsverschillen op uurniveau.

Met de WKK kunnen zij profiteren van invoeding van stroom op de uren met de hoogste prijs. Voor belichting kiezen tuinders (voor zover mogelijk) voor inkoop tijdens de goedkoopste uren.

Vanuit Powerhouse bieden we alle middelen aan waardoor Tuinders slim kunnen profiteren van de EPEX spot markt (APX) en helpen de ondernemers om het maximale rendement te behalen.

Pakt de werkelijkheid toch anders uit dan gedacht, dan kan er via de Intraday markt worden gecorrigeerd of geoptimaliseerd!

Intraday handel
Intraday markt​

De intradaymarkt zit tussen de APX en de onbalansmarkt in. Powerhouse biedt de mogelijkheid om tot 5 minuten voor aanvang van het handelsblok in te spelen op veranderingen in vraag en aanbod na de EPEX Spot (APX). 

Als bedrijf ben je dan niet alleen afhankelijk van de onbalansmarkt en kan je energiestrategie optimaal worden uitgevoerd.

On balans

TenneT is een overheidsinstantie welke het balans op het energienet bewaakt. De frequentie in het elektriciteitsnetwerk mag variëren tussen 49,8 en 50,2 Hz. Gaan we over deze waarden dan krijgen we een stroomstoring in Nederland. Iedere afwijking tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnetwerk leidt op hetzelfde moment tot verandering van de frequentie, en dat noemen we onbalans.

Om het netwerk stabiel te houden geeft TenneT prijsprikkels op minuutbasis. Bij een energietekort schieten de prijzen omhoog en bij een overschot is het niet ongebruikelijk dat de stroomprijs op minuutbasis (diep) negatief gaat.

 

Voor bedrijven met installaties die snel kunnen schakelen op deze prijsprikkels is er veel verdienpotentieel. Met ons platform kunnen wij zorgen dat er automatisch gereageerd wordt op dit soort kansen zonder dat het de bedrijfsvoering in de war brengt. 

Balancerings markten

Wat zijn balancerings-markten?

Wat zijn balanceringsmarkten?

Elk kwartier van productie en consumptie van elektriciteit moet in evenwicht zijn bij Tennet. Echter, kan het op minutenbasis afwijken door het plots wegvallen van wind of een grote fabriek die een storing heeft. Dit veroorzaakt onbalans. Zoals eerder besproken probeert Tennet dit passief te sturen via prijsprikkels, maar dat is niet altijd genoeg. Het resterende onbalans wordt weggewerkt met behulp van balanceringsvermogen, dat Tennet op voorhand aankoopt in de daartoe georganiseerde balanceringsmarkten. Op die manier verzekert Tennet zich er van dat ze ten alle tijde de nodige middelen beschikbaar heeft om de systeembalans te handhaven. Marktpartijen die balancergingsvermogen aanbieden worden vergoed op basis van de prijsvorming in de balanceringsmarkt.

FCR

|  Primaire regeling (RT)

Volgt op continue basis de frequentie in het net en zal elke afwijking t.o.v. de referentiefrequentie (50 Hz) tegenwerken. Het volledig FCR vermogen moet indien nodig binnen 30 seconden geleverd kunnen worden.

Vooral voor: Batterijen, gascentrales

aFRR

|  Secundaire regeling (R2)

Binnen 5 minuten moet je volledig geactiveerd kunnen worden. Na de activatie stuurt de netbeheerder elke 4 seconden een nieuw setpoint dat binnen een strike nauwkeurigheidsband gevolgd dient te worden.

Vooral voor: Batterijen, gascentrales

Noodvermogen

|  mFRR - Tertiaire regeling (R3)

Wordt gebruikt in kritieke situaties wanneer de andere vormen niet toereikend zijn. Binnen 15 minuten moet een installatie zijn vermogen beschikbaar stellen en dit kan enkele minuten tot maximaal 2 uur duren. 

Vooral voor: WKK, e-boilers, wind- en zonparken

Meedoen met onze Noodvermogen pool

Aan een noodvermogen pool nemen meerdere bedrijven uit verschillende industrieën deel. Ieder bedrijf heeft zijn eigen regelvermogen en tijden. Als deelnemend bedrijf hoef je geen actieve rol te vervullen. Op het moment dat noodvermogen wordt geactiveerd, ontvang je automatisch een schakelinstructie. Powerhouse levert hiervoor hard- en software. 

Voor iedereen die deelneemt aan de noodvermogen pool, staat continuïteit van het eigen productieproces voorop. Daarom kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het maximum aantal uur dat kan worden afgeschakeld of het maximum aantal keer in een periode. U kunt maandelijks variëren in het aantal MW noodvermogen dat u per dag beschikbaar stelt. Zo behoudt u de volledige regie over uw WKK, aggregaat of installatie. Powerhouse biedt dagelijks vermogen aan bij TenneT op basis van de beschikbaarheid van de deelnemers in de noodvermogen pool.