NL
Terug naar Powerblog

Uitstel ODE/EB

Background

Om de verspreiding van het nieuwe Corona virus te controleren zijn verschillende besluiten genomen over de gehele wereld. Elk land heeft zijn eigen maatregelen genomen. Zo zijn ook hier in Nederland bepaalde maatregelen van kracht. Door al deze restricties worden veel verschillende sectoren geraakt, waardoor deze in financiële moeilijkheden kunnen komen. De minister-president Rutte heeft aangekondigd de ondernemers niet in de steek te laten en heeft aanvullende stappen genomen middels een pakket extra maatregelen om de financieel-economische schade te beperken.

 

Eén van deze maatregelen van dit pakket is dat het kabinet de heffing van Energiebelasting (EB) en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in alle belastingschijven, inclusief het tuindersgas, tijdelijk uitstelt. LET WEL OP: dit gaat om uitstellen en niet om afstellen.

 

Op dit moment zijn een aantal voorwaarden reeds bekend. Voor de goedkeuring van het uitstellen gelden de volgende vier voorwaarden:

  1. de uitgereikte factuur/voorschotnota gaat om de leveringen in de maanden april, mei en juni 2020;
  2. op de uitgereikte factuur is voor leveringen in de bovengenoemde maanden geen EB en ODE, alsmede de btw hierover, in rekening gebracht;
  3. voor leveringen in bovengenoemde maanden worden de EB en de ODE, vermeerderd met de btw hierover, naar verwachting in oktober 2020 via een aanvullende factuur/facturen alsnog in rekening gebracht;
  4. in het geval er in oktober 2020 geen aanvullende factuur wordt uitgereikt voor leveringen in de bovengenoemde maanden worden voor die leveringen de EB en de ODE, alsmede de btw hierover, verschuldigd op 1 november 2020.

 

Bij verdere ontwikkelingen omtrent deze regeling zal Powerhouse een nieuwe blog plaatsen.

Op onze PowerBlog

Hans, Frans, Robert, Marina, Jorn, Marijn, Jeroen.....Powerhouse Experts

Vraag hulp van de experts

Ga aan de slag met jouw energie-, duurzaamheids- of digitaliseringsvraagstuk

  • Energie oplossingen
  • Digitale oplossingen
Contacteer ons Vraag om een demo

Schrijf je in voor de Powerhouse nieuwsbrief

Blijft op de hoogte met het laatste energienieuws