NL
Terug naar Powerblog

Met 50 miljoen de ODE impact beperken

Background

Tuinders en de kleine chemie, papier- en voedingssector krijgen de verhoogde Opslag Duurzame Energie (ODE) kosten gedeeltelijk gecompenseerd vanuit de overheid. Dit blijkt uit de communicatie vanuit staatssecretaris Vijlbrief.

 

De discussie omtrent ODE loopt al langere tijd. Het afgelopen jaar is flink gelobbyed voor het aanpassen van de doorgevoerde ODE tarieven. Uit Prinsjesdag blijkt dat de verhoging van het afgelopen jaar niet wordt teruggedraaid. De impact van deze verhoging is voor menig bedrijf groot. Daarom stelt het kabinet voor de vier genoemde sectoren de komende twee jaar in totaal € 50 miljoen beschikbaar voor compensatie.

 

De glastuinbouw is één van de zwaarst getroffen sectoren en heeft door de ODE-verhoging te maken met een kostenverhoging van € 30 miljoen per jaar. Door de hogere ODE-kosten op inkoop van elektriciteit nemen de totale kosten van de glastuinbouwbedrijven toe met gemiddeld 0,6%. De netto-energiekosten stijgen met gemiddeld 4%. Het gemiddelde netto bedrijfsresultaat daalt met 6%. Bij de bedrijven met belichting zijn de effecten op de kosten en de economische bedrijfsresultaten beduidend groter. Bij deze groep daalt het bedrijfsresultaat met circa 11%. Dit blijkt uit cijfers van de Wageningen Universiteit en Reasearch (WUR). Een kanttekening is dat in het onderzoek, waaruit deze cijfers zijn gehaald, de lagere gasprijs door de coronacrisis niet in de berekening is meegenomen.

 

Deze € 50 miljoen geeft onze klanten een tegemoetkoming in hun energiekosten. Wel blijkt dat Glastuinbouw Nederland nog verder in gesprek zal gaan met de overheid over deze tegemoetkoming. Ook zullen de onderhandelingen over het nieuwe glastuinbouwconvenant tot 2030 met betrekking tot de verlaging van CO2 opnieuw worden bediscussieerd. Wanneer relevant nieuws beschikbaar is, kunt u dat hier weer lezen.

 

Op onze PowerBlog

Hans, Frans, Robert, Marina, Jorn, Marijn, Jeroen.....Powerhouse Experts

Vraag hulp van de experts

Ga aan de slag met jouw energie-, duurzaamheids- of digitaliseringsvraagstuk

  • Energie oplossingen
  • Digitale oplossingen
Contacteer ons Vraag om een demo

Schrijf je in voor de Powerhouse nieuwsbrief

Blijft op de hoogte met het laatste energienieuws

Volg de energiemarkt op de voet!

Inschrijven Powerhouse nieuwsbrief

Schrijf je in voor het Powerhouse Weekvooruitzicht Energiemarkten