Een lagere peak prijs dan offpeak prijs

In april lag de maandgemiddelde peak prijs lager dan de offpeak prijs. Zo was de verhouding tussen de peak en offpeak prijs in de  afgelopen maand contra van het “normaal”. Meer Zon en Wind  in de peakuren liggen daaraan ten grondslag.

Onder andere op maandag 5 april, Tweede Paasdag, was er veel Wind en Zon wat resulteerde in negatieve APX-prijzen gedurende die dag. Ook op een aantal andere dagen werden negatieve prijzen gepubliceerd.

Een veranderende markt

De elektriciteitsmarkt verandert. Dit is al eerder besproken in een blog.  Het effect van duurzame energie productie is steeds vaker terug te zien in de prijsstelling van elektriciteit. Vanuit het verleden was er een duidelijke regel in de elektriciteitsmarkt; peak uren zijn duurder dan offpeak/baseload uren. Door de hogere vraag tijdens de dag, moesten er meer en daarmee duurdere centrales draaien, wat de prijs hoger zette. Echter in de laatste jaren is de productie  van duurzame elektriciteit toegenomen en daarmee is de peak/offpeak verhouding onder druk komen te staan. De afgelopen maand is daar weer een mooi voorbeeld van. Er was zeer veel Zon en Wind opwek, zoals te zien in onderstaande afbeelding van energieopwek.nl.

De rol van duurzame opwek

Variabele hernieuwbare energiebronnen zijn minder voorspelbaar. Zonne- en Windenergie werken als de natuur het toelaat. Gedurende een zonnige dag kan het zomaar gebeuren dat het aanbod van, door de zon geproduceerde elektriciteit enorm toeneemt en de vraag nagenoeg gelijk blijft. Traditionele productiecentrales zijn niet eenvoudig aan en uit te zetten en vaak wordt er dan ook gekozen om deze centrales in bedrijf te houden. Als er op een dergelijke dag dan veel Zon- en Wind  productie is of wordt verwacht  zal hierdoor de productie capaciteit stijgen   en zal de prijs dalen  Hierdoor worden de verschillen tussen peak en offpeak op dit soort dagen steeds kleiner en kan zelfs omslaan.

Naar de toekomst toe

De interessante vraag is hoe vaak we dit in de toekomst gaan zien? Base/peak spreads blijven in de toekomst onder druk staan en de kans dat peak in de spotclearing lager uit komt dan base zal mogelijk steeds vaker voorkomen.

 

Wilt u weten wat dit voor u kan betekenen, neem contact met ons op voor een persoonlijke afspraak en wij gaan graag met u in gesprek of u gebruik kunt maken van de lage APX-prijzen op het moment dat deze er zijn.